Po wyborach sołeckich wsi Mieszków, sołtys pozostał bez zmian - Barbara Krysztofiak Jurek uzyskała poparcie mieszkańców i rozpoczęła drugą kadencję. Radnymi sołeckimi zostali: Marta Bierła, Anna Grodzka, Elżbieta Drop, Przemysław Chlebicki, Mariusz Hybiak, Przemysław Franczak, Paweł Kistowski. W wyborach wzięło udział 196 mieszkańców.