W niedzielę, w dniu 2 grudnia 2018 roku, w porozumieniu z proboszczem Parafii św. Wawrzyńca w Mieszkowie, została przeprowadzona po mszach świętych, zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację ciężko chorego na SLA (stwardnienie zanikowe boczne) Mateusza Antoniewicza.

Zebrana kwota: 6.585,95 zł.

(słownie: sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)

Prosimy o dalsze wspieranie przez wpłacanie na fundację

 „Kawałek Nieba” z tytułem:

„757  pomoc  dla  Mateusza  Antoniewicza”

w Banku Zachodnim WBK nr 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374