Organizatorzy festiwalu zorganizowali wyjazd dla wszystkich chętnych uczestników Festiwalu Piosenki Dziecięcej i uczniów SP w Mieszkowie do Centrum Łączności i Informatyki im. Gen. Bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu k. Warszawy. Tegoroczna edycja Festiwalu była poświęcona 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Śpiewane były piosenki patriotyczne. Zaplanowaliśmy wyjazd, który przybliżył by postać bohatera pochodzącego z Mieszkowa, i dotyczył by okoliczności Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tej wycieczce brało udział 47 uczestników, wyjechaliśmy już przed godziną 6 rano. Celem wyjazdu było przybliżenie młodzieży postaci generała brygady Heliodora Cepy pochodzącego z Mieszkowa. Słuchaliśmy pasjonata historii, Pana Kapitana Marcina Sochonia, który zawodowo i z zamiłowania jest oficerem Wojska Polskiego
a także prezesem Stowarzyszenia „Wizna 1939”. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów z życia generała, i innych bohaterów związanych z Jednostką Wojskową w Zegrzu. Bardzo dziękujemy panu Marcinowi za pasjonujące przedstawianie wydarzeń związanych z przedstawicielem naszej małej ojczyzny - Mieszkowa. Na podstawie przeżyć jednej osoby (generała H Cepy) Pan Kapitan przedstawił nam historie naszego kraju od I Wojny Światowej przez Wojnę Polsko – Bolszewicką, czasy międzywojenne, II Wojnę światową i czasy powojenne. Zobaczyliśmy wiele pamiątek po gen. Heliodorze, zwiedziliśmy Izbę Pamięci i salę z urządzeniami do szyfrowania i rozszyfrowywania wiadomości. Najbardziej znane jest urządzenie ENIGMA, którego zasadę działania i historie wynalezienia bardzo ciekawie omówił pan Kapitan Marcin Sochoń. Uzmysłowił młodzieży jak ważna rolę w walce w czasie wojny ale także i pokoju ma odpowiednie przekazywanie informacji i odczytywanie informacji przeciwnika. Pozwala to uchronić wiele istnień ludzkich, wcześniej przewidzieć zamiary, strategię walki wrogich wojsk. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną. Niestety duże opady deszczu uniemożliwiły nam spacer po Warszawie, więc korzystając z planowanej przerwy w podróży zatrzymaliśmy w Restauracji Mcdonald. Sprawiło to dużą radość wszystkim uczestnikom wycieczki. Wracaliśmy
w bardzo dobrych humorach, wyjazd był bardzo udany. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za prawidłową postawę w czasie pobyt w Jednostce Wojskowej.

Kliknij, aby zobaczyć galerię