gen. Stanisław Taczak

Urodzony 8 kwietnia 1874 roku w Miesz­kowie. W latach 1880-1884 uczęszczał do miejscowej szkoły ludowej, która wtedy znajdowała się na rynku. W czasie powstania wielkopolskiego pierwszy naczelny dowódca powstania, a następnie dowódca 11 pułku Strzelców. W 1923 otrzymał nominację na generała brygady. Po przeniesieniu w stan spoczynku udzielał się społecznie. Był m.in. Prezesem Związku Weteranów Powstań Narodowych. Uczestniczył w kampanii polskiej 1939 roku jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Kawa­lerskim Legii Honorowej.

gen. Heliodor Cepa

Urodził się 29 listopada 1895 roku w Miesz­kowie (jego ojciec był piekarzem), a w latach 1907-1914 uczęszczał do gimnazjum w Jaro­cinie. W Powstaniu Wielkopolskim był organi­zatorem łączności na froncie południowym. Był m.in. kierownikiem referatu w Wydziale Łączności Departamentu VI Ministerstwa Spraw Wojskowych, dyrektorem Obozu Szkol­nego Wojsk Łączności w Zegrzu (dziś Cen­trum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. Heliodora Cepy). Po II Wojnie Światowej pełnił służbę wojskową na kierowniczych stanowiskach Sztabu Generalnego WP.

Władysław Marcinkowski

Urodzony 16 czerwca 1858 w Mieszkowie. Rzeźbiarz reprezentujący nurt rzeźby realisty­cznej. Tworzył przede wszystkim rzeźby por­tretowe. Jest autorem między innymi takich prac, jak popiersie Słowackiego w parku Marcinkowskigo, prace w katedrze poznańskiej, „Chrystus wręczający klucze św. Piotrowi“ (1893) - pomnik znajdujący się w ogrodzie seminarium arcybiskupiego w Poznaniu, pomnik Adama Mickiewicza w Śmiełowie, postacie dźwigające trumnę św. Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej czy figury świętych, „Pielgrzym“ i „Zwiastowanie w konkatedrze w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1926-1939 pełnił funkcję dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu.